Museumskoncernen ROMU tilbyder undervisning på ROMUs besøgssteder; Roskilde Museum, Frederikssund Museum, Lejre Museum, RAGNAROCK – museet for pop, rock og ungdomskultur, Tadre Mølle, Gl. Kongsgaard, Sankt Laurentius, Lützhøfts Købmandsgård, Håndværksmuseet samt Domkirkemuseet i Roskilde Domkirke.

ROMU`s skoletjeneste er en reel og meningsfuld samarbejdspartner for dig, der er underviser folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Vi lægger stor vægt på det personlige møde mellem elev og museum – men også på at inddrage og anvende digitale medier f.eks. Ipads, Instagram mm. i undervisningen.

Undervisning på vores besøgssteder er ambitiøst og skal give mening. Alle læringsforløb lever op til tidens læringsparadigme, hvor det fremgår tydeligt, hvad vi skal lære og hvordan. Derfor er alle museets undervisningsaktiviteter tilrettelagt efter de forenklede fælles mål og er forsynet med læringsmål.

Indholdet i vores undervisning bygger på den store specialviden, museet har opbygget, omhandlende menneskers historie fra den tidligste oldtid til i dag. Det er en viden, vi gerne vil dele med dig og dine elever. På vores besøgssteder kobler vi vores viden med genstandene fra vores samlinger og bestræber os på at tilrettelægge undervisningsforløb, som du kan bruge i din undervisning.

Undervisningsforløbene er dialogbaserede og eleverne bliver aktivt inddraget i forståelsen af genstandenes betydning og er derved med til at give deres bud på fortolkningen af historien. ROMUs undervisere tager afsæt i elevernes egen dagligdag og i deres tanker og refleksioner om fortid, nutid og fremtid.

Et undervisningsforløb på et af ROMUs besøgssteder giver eleverne en oplevelse, som er forankret i høj faglighed og samtidig er så konkret, at eleverne får en fornemmelse af selv at være en del af historien.

Kort sagt så tilbyder vi:

  • At eleverne kan blive klogere på fortiden og på det liv, de lever i dag.
  • At indholdet i vores undervisningsforløb matcher De nye Fælles Mål.
  • At matche undervisningens læringsmål ved at indarbejde kompetenceområder og fagenes kanon i vores undervisningsforløb.
  • At forholde os til, at der findes mange måder at lære på. Vi arbejder bevidst med forskellige pædagogiske metoder.
  • Stor viden om, hvad ting betyder. Museet har originale genstande fra alle tider og forskningsbaseret viden om dem
  • Et læringsrum, hvor du kan være fælles med eleverne på en anden måde end i hverdagen

Du kan læse mere om vores undervisningsforløb på vores enkelte besøgssteders hjemmesider:
Roskilde Museum
Frederikssunds Museum
Lejre Museum
RAGNAROCK – Museet for pop, rock og ungdomskultur
Tadre Mølle
Lützhøfts Købmandsgård
Domkirkemuseet

Har du generelle spørgsmål eller gode ideer til skoletjenesten på ROMU, så er velkommen til at kontakte:
Louise Dahl Christensen
Museumsinspektør
louised@romu.dk
T 4631 6511