Artikel

Roskilde Museum inviterer sammen med Roskilde Universitet byens borgere og andre interesserede til at deltage i en offentlig høring om menneskerettigheder. “Vi vil som byens museum gerne tage del i aktuelle diskussioner, der vedrører byens liv og hverdag,” siger museumsinspektør Dorthe Godsk Larsen.

Det er Udenrigsministeriet og Institut for Menneskerettigheder, der i samarbejde med en række universiteter skal afholde høringer landet over, da Danmark skal aflevere en rapport til FN’s Menneskerettighedsråd i oktober i år.

 Og det er naturligt for Roskilde Museum at gå ind i et samarbejde med Roskilde Universitet om at afholde en høring og være i dialog med byens borgere. Det siger Dorthe Godsk Larsen, museumsinspektør på Roskilde Museum.

 “Vi vil meget gerne være en del af arrangementer som dette. Det giver mening i forhold til det, vi mener, et bymuseum kan og skal – netop at tage del i aktuelle diskussioner, der rører sig i byen,” forklarer hun.

 “Og her kan vi og universitetet arbejde sammen på en meningsfuld måde. For vi kan bidrage med noget forskelligt, når det kommer til at løfte opgaver angående dannelse, oplysning og demokrati,” siger Dorthe Godsk Larsen.

 “Vi er begge forsknings- og dannelsesinstitutioner, men Roskilde Universitet har som uddannelsesinstitution et langt bredere perspektiv end os, hvor vi har vores fokus rettet imod byens aktuelle udvikling og historie. Vi mener, at den synergi gør, at vi kan løfte dette arrangement på en interessant måde.”

 Tættere på Roskilde og virkeligheden

 Line Engbo Gissel, der er lektor på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet, forklarer, at samarbejdet med Roskilde Museum kan styrke universitetets position i lokalsamfundet.

 “Vi vil gerne trække universitetet lidt tættere på byen, skabe en sammenhæng mellem det, der sker herude, og det, der sker i byen. Det kan et samarbejde med Roskilde Museum være med til,” siger hun.

 Line Engbo Gissel peger på, at en høring som denne også rammer plet, når det kommer til universitetets mål.

 “Vi vil gerne være relevante for virkeligheden. Vi underviser til dagligt i FN’s system og i menneskerettighedssystemet, og der er studerende, der er med til at arrangere høringen. Så vi synes, at det kæder undervisningen rigtig godt sammen med noget, der foregår i virkeligheden,” forklarer hun.

At være relevante for virkeligheden er et mål som Roskilde Museum også kan tilskrive sig.

”Vi har her i foråret en arrangementsrække, der tager afsæt i FN’s verdensmål, netop for at understrege, at museet ikke kun har fokus på fortid, men også nutid og fremtid”, siger Dorthe Godsk Larsen.

 Vigtigt at inddrage borgerne

Christoffer Badse er monitoreringschef i Institut for Menneskerettigheder og er en af oplægsholderne. Han understreger vigtigheden af at diskutere et vigtigt emne som menneskerettigheder med borgerne.

“Det er virkelig relevant at blive ved med at diskutere menneskerettigheder. Det fylder i vores liv. Tænk på diskussioner om forsamlings- og ytringsfrihed, børns rettigheder, Tibetkommissionen, hvordan vi behandler folk i asylsystemet, kriminalisering af tiggeri, øget overvågning og mange andre ting.”

Her kan en høring, hvor aktører som Roskilde Museum og Roskilde Universitet engagerer det lokale, drage borgerne med ind i diskussionerne.

 “Vi håber, vi får yderligere inspiration fra borgermøderne til at tage problemstillinger op med myndighederne og det internationale samfund. Ikke bare for at gøre det, men med henblik på forandring,” slutter Christoffer Badse.

Udenrigsministeriet og Institut for Menneskerettigheder afholder en række borgermøder om menneskerettigheder landet over sammen med universiteterne.

Mødet i Roskilde bliver afholdt den 9. marts kl. 17-19 Byrådssalen, Stændertorvet 1, 4000 Roskilde.  

Der er gratis adgang. Begrænsede antal pladser og tilmelding nødvendig: https://events.ruc.dk/borgermoede-upr senest d. 8/3 kl. 22.00.

Læs flere artikler her

Til top
X

post-49

Arkæologi

ROMU har det arkæologiske ansvar for Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner. Det betyder, at vi indenfor ansvarsområdets grænser samarbejder med planmyndigheder, entreprenører og store såvel som små bygherrer om at sikre de arkæologiske interesser, som kan blive berørt

post-49

Vores viden

I ROMUs dækningsområde Roskilde, Frederikssund og Lejre Kommune har vi en lang række enestående spor fra vores fortid af national og international betydning. Eksempelvis kongehaller og skibsætning i Lejre, den underjordiske kirkeruin Skt. Laurentius i Roskilde samt enestående spor og unikke fund fra livet omkring Roskilde Fjord fra oldtid, middelalder og nutid.