ROMU gennemfører spareplan til over tre millioner

ROMU må igennem en hård spareplan for over tre millioner kroner, men undgår at afskedige faste fuldtids-medarbejdere. Foto: ROMU.

Ingen hjælpepakker har endnu vist sig at kunne bruges for museumsorganisationen ROMU, som derfor har taget konsekvensen og i dag som følge af COVID-19 gennemført en omfattende mængde af besparelser – med opbakning fra tillidsfolk og samarbejdsudvalg. Det sker, samtidig med at organisationen i vid udstrækning omstiller sin formidling til digitale indsatser. 

COVID-19 får nu konsekvenser for museumsorganisationen ROMU, som i dag har gennemført en omfattende spareplan på 3,2 millioner kroner.

Der er indført stop for nye ansættelser, og flere projektstillinger forlænges ikke, når de udløber. Som led i spareplanen går de ansatte i den kommercielle afdeling efter aftale med HK ned i tid og ned i løn i april og maj efter reglerne om ”arbejdsfordeling”.

Vi har med COVID-19 fået århundredets ”forsømte forår” med store tab, ærgerlige aflysninger og voldsom usikkerhed til følge. Selvom Danmark måske vågner igen langsomt og stille efter påske, så har museerne uden publikum allerede fået smerten og en forandret økonomi, som betyder, at vi må reagere af hensyn til hele institutionen, siger museumsdirektør Morten Thomsen Højsgaard, der selv leverer 10 arbejdsdage uden løn i de kommende måneder.

Samlet set omfatter spareplanen omkring ni årsværk i organisationen, der hidtil har beskæftiget knap 60 årsværk. Men på grund af stor velvilje og solidaritet i organisationen er det lykkedes med frivillige aftaler at gennemføre planen uden at afskedige en eneste af de faste fuldtidsansatte.

Museet aflyser eller udskyder som led i spareplanen samtlige arrangementer frem til 19. maj. Flere udstillinger, der skulle være åbnet i foråret, udskydes til efteråret. Den store og populære Gasolin’-udstilling på Ragnarock forlænges til efteråret.

Museets arbejde med magasiner og samlinger er udskudt et helt år. Herudover er al efteruddannelse, alle kurser, alle rejser og omkring 20 andre større og mindre budgetposter fjernet for resten af år 2020.

Ledelse og medarbejdere fortrøstningsfulde 

Midt i situationens alvor sætter museumsdirektøren samtidig pris på den opbakning, museets ansatte og samarbejdspartnere har udvist i mødet med de meget vanskelige udfordringer, som COVID-19 har medført for kultur- og oplevelsesøkonomien.

Det har været meget stærkt at opleve, hvordan folk her virkelig har stået solidarisk sammen ved at gå ned i tid og løn for at undgå afskedigelser.

– Som chef har jeg lagt regnskaber, budgetter og prioriteringer åbent frem for tillidsfolk og samarbejdsudvalg. Vi har taget os tid til at drøfte de bedste løsninger i en tillidsfuld og seriøs atmosfære. Fagforeningerne, herunder Ikke mindst HK Roskilde, har samtidig udvist en meget stor forståelse, som jeg er imponeret over. Sammen har vi ønsket af fastholde så mange af vores gode og dygtige og loyale folk som muligt, så vi kan fortsætte med at åbne kulturarven, når Danmark åbner igen. Det er lykkedes, udtaler Morten Thomsen Højsgaard.

Også på medarbejdersiden er der – efter omstændighederne – tilfredshed med spareplanen. Tillidsrepræsentant for HK’erne Majbritt Hansen siger:

– Jeg er rigtig glad for, at det er lykkedes at komme frem til denne løsning. Det har været meget stærkt at opleve, hvordan folk her virkelig har stået solidarisk sammen ved at gå ned i tid og løn for at undgå afskedigelser. Mange af de kolleger, som jeg repræsenter, kan ikke udfylde deres rolle lige nu, hvor museet er lukket, men det er medarbejdere, som ROMU får ekstra meget brug for, når krisen er overstået, fortæller Majbritt Hansen.

Også AC-medarbejdernes tillidsrepræsentant Isabella No’omi Fuglø er fortrøstningsfuld:

– I en på mange måder ulykkelig situation er det opløftende, at ledelsen ansvarligt følger statsministerens råd om at holde på medarbejderne. Et museum er ikke bare et hus. Det skabes af de mennesker, der arbejder der, og vi har som kulturinstitution prioriteret at fastholde de menneskelige kompetencer. Både medarbejdere og ledelse ofrer sig ved at gå ned i tid og løn og omstille sig til andre typer opgaver. I en krisetid sikrer vi med løsninger som denne, at vi som samfund på den anden side af COVID-19 ikke ender i en identitetskrise, hvor kulturen står uden aktører og fællesskaber. Kulturen er DNA’et i det samfund, som vi alle kæmper for nu og i fremtiden. Det er hårdt, men jeg mener, at løsningen er fair og fornuftig, siger Isabella No’omi Fuglø.

Også på andre fronter, omstiller ROMU sig. Parallelt med besparelserne er ROMU i gang med en lang række tiltag, som styrker organisationens digitale virke med blandt andet daglige artikler på hjemmeside, sociale medier og i nyhedsbreve, tips til hjemmeundervisning på romu.dk/undervisning og meget snart også en webshop for RAGNAROCK, hvor man vil kunne købe udvalgte varer fra museumsbutikken. Alt sammen for i videst muligt omfang fortsat kunne formidle kulturarven og bevare kontakten til borgerne, selv om museer og besøgssteder i en periode er lukkede.

ROMU er en statsanerkendt museumsorganisation med ti besøgssteder i Roskilde, Frederikssund og Lejre kommuner. ROMU havde i 2019 over 188.000 gæster, heraf flest på RAGNAROCK – museet for pop, rock og ungdomskultur. Siden 11. marts har alle besøgsstederne som følge af COVID-19 været lukket for publikum. ROMU har under lukningen skruet op for sin digitale kommunikation, der bl.a. kan følges på www.romu.dk og på www.museumragnarock.dk.

Til top
X

post-49

Arkæologi

ROMU har det arkæologiske ansvar for Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner. Det betyder, at vi indenfor ansvarsområdets grænser samarbejder med planmyndigheder, entreprenører og store såvel som små bygherrer om at sikre de arkæologiske interesser, som kan blive berørt

post-49

Vores viden

I ROMUs dækningsområde Roskilde, Frederikssund og Lejre Kommune har vi en lang række enestående spor fra vores fortid af national og international betydning. Eksempelvis kongehaller og skibsætning i Lejre, den underjordiske kirkeruin Skt. Laurentius i Roskilde samt enestående spor og unikke fund fra livet omkring Roskilde Fjord fra oldtid, middelalder og nutid.