ROMU søger inspektør til samling og forvaltning

Som inspektør for samling og forvaltning får du ansvaret for museets mange genstande, borgerhenvendelser og meget mere. Foto: ROMU.

Har du lyst til at blive en del af holdet bag et dynamisk og levende museum, der beskæftiger sig med alt fra neandertalere til rockmusik? Har du erfaring med – eller lyst til at sætte dig ind i – samlingsvaretagelse og forvaltning af kulturarven? Så er du måske den nye museumsinspektør på ROMU.

Som museumsinspektør på ROMU vil du først og fremmest få ansvar for vores omfattende samling af kulturhistoriske genstande fra de ældste tider til i dag. Dine hovedopgaver vil være:

  • Registrering af museumsgenstande.
  • Fremtagelse og genplacering af museumsgenstande på magasiner
  • Generelt opsyn med museets magasiner, i tæt samarbejde med konservator og teknisk afdeling
  • Administration af ud- og indlån
  • Ansvar for museets bibliotek og faglige arkiver
  • Varetagelse af udvalgte forvaltningsopgaver, herunder sagsbehandling vedr. museumslovens kapitel 8
  • Svar på henvendelser fra borgere og samarbejdspartnere vedrørende samlinger og genstande.

Det er et krav, at du har en kandidatgrad i et museumsrelevant fag med kulturhistorisk tyngde. Det vil være en stor fordel, hvis du har erfaring med lignende opgaver fra et statsligt eller statsanerkendt museum, herunder registrering i genstandsdatabasen SARA.

Vi forventer, at du kan arbejde selvstændigt og bidrage med egne initiativer i et konstruktivt samarbejde. Vi forventer også, at du har lyst til med afsæt i genstande og samlinger at tilegne dig stor indsigt i den lokale historie inden for museumsorganisationens geografiske og emnemæssige ansvarsområder.

Vi kan til gengæld tilbyde en arbejdsplads med dygtige, engagerede kolleger og en åben, men respektfuld omgangstone. Du kan forvente god hjælp og faglig sparring til dine opgaver. Vi lægger i det hele taget vægt på at dele viden og inspiration mellem hinanden, på tværs af faglige kompetencer og ekspertise.

Du vil organisatorisk blive en del af museets afdeling for forskning og kulturarv. Den primære arbejdsplads vil være Roskilde Museum, men en del af arbejdet vil også skulle foregå på museets magasiner og øvrige besøgssteder, herunder RAGNAROCK – museet for pop, rock og ungdomskultur, der også drives af ROMU.

Stillingen er på 37 timer ugentligt og til besættelse 1. august 2021 eller snarest derefter. Aflønning efter gældende overenskomst med inspektørtillæg inden for det statslige område.

Deadline for ansøgning er tirsdag den 15. juni 2021 kl. 12. Ansøgning og CV sendes til romu@romu.dk med følgende ord i emnefeltet: ”Samlingsinspektør”.

Tillidsrepræsentant for det akademiske område på ROMU er Isabella No’omi Fuglø.

For yderligere oplysninger om stillingen, kontakt: Chef for forskning og kulturarv Lars K. Christensen, larskc@romu.dk, tlf. 2032 4197. 

ROMU er en statsanerkendt, selvejende museumsorganisation, som har det kulturhistoriske museale ansvar i Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner samt samarbejdsaftale med Egedal kommune. ROMU driver 10 besøgssteder og har over 200.000 museumsgenstande fra oldtid til samtid fordelt på to magasiner. Der er omkring 50 årsværk fordelt på 80 forskellige ansatte. Læs mere på www.romu.dk.

MERE FRA ROMU

DANMARK SPILLEDE EN CENTRAL ROLLE, DA FORDISMEN KOM TIL EUROPA

DANMARK SPILLEDE EN CENTRAL ROLLE, DA FORDISMEN KOM TIL EUROPA

Mange forbinder ”Fordisme” med bilproduktion ved samlebånd i begyndelsen af 1900-tallet. Men i en ny bog, der udkommer 23. september, afdækker Lars K. Christensen, hvorfor vi i lige så høj grad skal knytte Fordismen til opbygningen af den moderne velfærdsstat i efterkrigstiden. Læs her om udviklingen, der satte sit synlige præg, også helt konkret i nattemørket syd for Roskilde.

læs mere
Til top
X

post-49

Arkæologi

ROMU har det arkæologiske ansvar for Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner. Det betyder, at vi indenfor ansvarsområdets grænser samarbejder med planmyndigheder, entreprenører og store såvel som små bygherrer om at sikre de arkæologiske interesser, som kan blive berørt

post-49

Vores viden

I ROMUs dækningsområde Roskilde, Frederikssund og Lejre Kommune har vi en lang række enestående spor fra vores fortid af national og international betydning. Eksempelvis kongehaller og skibsætning i Lejre, den underjordiske kirkeruin Skt. Laurentius i Roskilde samt enestående spor og unikke fund fra livet omkring Roskilde Fjord fra oldtid, middelalder og nutid.