ROMU søger museumsinspektør til formidling  

Frederikssund Museum, Færgegården, rummer store muligheder
– ny museumsinspektør kommer til at stå i spidsen for arbejde med at udvikle museet som samlingssted for borgere

OM STILLINGEN

Egnen omkring Roskilde Fjord rummer en enestående kulturhistorie. Museumsorganisationen ROMU har ansvaret for at udforske, forvalte, bevare og formidle kulturarv fra ti besøgssteder i tre kommuner, der alle har forbindelse med fjorden, Roskilde, Frederikssund og Lejre. Nu søger ROMU en museumsinspektør til formidling med særligt fokus på Frederikssund Museum, Færgegården.

Et sted med muligheder

I samarbejde med borgere, frivillige, samarbejdspartnere og forvaltning har ROMU formuleret en handleplan for Frederikssund Museum, Færgegården, som indebærer, at formidlingen fra og om stedet styrkes. Der er kommet udvidet åbningstid og bedre skiltning. Der er planer om flere og anderledes udstillingsformater. Pressearbejde og indsats med digital kommunikation øges. Og der ønskes aktiviteter og arrangementer, som i de kommende år i dialog med brugere og borgere bidrager til at udvikle Frederikssund Museum, Færgegården som et imødekommende, oplysende og dannende samlingssted med stigende besøgstal.

Den kommende museumsinspektør vil få til opgave at gøre visionen til virkelighed i et bredt og stærkt samarbejde både eksternt og internt. Museumsinspektøren med ansvar for formidling skal være med til at skærpe museets profil yderligere og udvikle og gennemføre kendte og nye formidlingsformater både i forhold til museets udstillinger og i forhold til aktiviteter, der knytter sig til aktuelle problemstillinger på Frederikssund Museum, Færgegården.

Forventninger til ansøgeren

For at komme i betragtning til stillingen har ROMU følgende forventninger til ansøgeren:

  • Kandidatgrad fra et museumsrelevant fag, gerne etnologi eller historie.
  • Minimum 5 års erfaring som færdiguddannet med arbejde med formidling i musealt regi.
  • Dokumenteret erfaring med projektledelse og -processer med interessenter og borgere.
  • Stor forståelse for at motivere og samarbejde med frivillige.
  • Evne til at gøre brug af nye digitale medier til at understøtte oplysning, udvikling og relationer.
  • Gerne erfaring med fundraising.
  • Stor lyst til at arbejde med og udvikle samspillet med fjord, kultur, historie og natur.

Solid forankring

Frederikssund Museum, Færgegården, er del af ROMU, som beskæftiger knap 60 årsværk med ekspertise inden for indsamling, bevaring, registrering, formidling og forskning fra oldtidens samfund til nyeste tid. På Færgegården er der således også allerede en velfungerende skoletjeneste, en ambitiøs arkæologisk faggruppe, en aktiv støtteforening og havelaug, ligesom museet også indgår i en lang række lovende samarbejder lokalt og i regionen.

Museumsinspektøren vil organisatorisk på ROMU høre til i Formidlings- og kommunikationsafdelingen med blandt andet fem museumsinspektører, en redaktør og grafiker samt en gruppe af studerende fra forskellige fag, som varetager omvisninger, formidling og undervisning til en differentieret målgruppe. Museumsinspektøren vil have primær arbejdsplads på Frederikssund Museum, Færgegården, dog typisk med en ugentlig arbejdsdag – i Roskilde sammen med resten af afdelingen.

Formalia

Stillingen er på 30 timer/ugentligt og til besættelse pr. 1. oktober 2020. Aflønning efter gældende overenskomst.

Ansøgning sendes senest mandag den 17. august kl. 12 til romu@romu.dk med ordene ”Museumsinspektør, Færgegården” i emnefeltet.

Tillidsrepræsentant for det akademiske område på ROMU er Isabella No’omi Fuglø.

For yderligere oplysninger om stillingen med museumsinspektør med ansvar for formidling, kontakt:

Formidlings- og kommunikationschef Sidsel Risted Staun, 46316519//29792535 sidselrs@romu.dk

MERE FRA ROMU

GLEMTE KRISTUS-FIGURER UNDGIK FARER I ÅRHUNDREDER

GLEMTE KRISTUS-FIGURER UNDGIK FARER I ÅRHUNDREDER

Når alle landets kirker i denne påske står tomme, vil altertavler, kirkekunst og krucifikser også mangle beskuere. Den situation har et par markante genstande fra middelalderen i Roskilde Museums udstilling været i før – krucifikserne fra Lyndby kirke.

læs mere
HER INDLEDTES MODSTANDSKAMPEN

HER INDLEDTES MODSTANDSKAMPEN

Det er i dag 80 år siden d. 9. april 1940, at de første tyske soldater kørte ind på Stændertorvet i Roskilde. Men samme dag indledtes også den danske modstandskamp, hvilket en mindeplade på ydermuren af den nedlagte Roskilde Kaserne fortæller om.

læs mere
KOM TIL DIGITAL UDSTILLINGSÅBNING PÅ ‘GRETHE – EN VÅBENMODTAGELSE’

KOM TIL DIGITAL UDSTILLINGSÅBNING PÅ ‘GRETHE – EN VÅBENMODTAGELSE’

Roskilde Museum inviterer alle til en digital åbning af ‘Grethe – en våbenmodtagelse’ den 31. august kl. 16, hvor du kan få et smugkig i særudstillingen før alle andre. I udstillingen fortæller den svenske billedkunstner Anna Kristensen om sin danske far, der var leder af en modstandsgruppe på Roskilde-egnen.

læs mere
TRADITIONERNES TRONSÆDE – 500 ÅRS DYNASTI I GL. LEJRE

TRADITIONERNES TRONSÆDE – 500 ÅRS DYNASTI I GL. LEJRE

Ifølge både de islandske sagaer og de middelalderlige skriftlige kilder var Lejre stedet, hvor den første danske kongeslægt, Skjoldungerne, havde deres bopæl. Fortællingerne om Skjoldungerne har, trods deres historiske afvisning som eventyrlige myter og sagn, nu alligevel en snert af sandhed i sig. Arkæologiske udgravninger gennem de sidste 35 år har kunnet bevise, at Lejre var hovedsæde for en sjællandsk kongeslægt gennem et halvt årtusind.

læs mere
MUSEER BOBLER AF AKTIVITETER FOR BØRN OG VOKSNE

MUSEER BOBLER AF AKTIVITETER FOR BØRN OG VOKSNE

”Vi er så glade for at se brugerne vende tilbage til museerne”, siger formidlingschef fra museumsorganisationen ROMU, der melder om adskillige udsolgte omvisninger, sommerskoler med rekordhøjt antal deltagere og forrygende interesse i sommervejret for museumsfortællinger om festivaler, pop og rock.

læs mere
Til top
X

post-49

Arkæologi

ROMU har det arkæologiske ansvar for Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner. Det betyder, at vi indenfor ansvarsområdets grænser samarbejder med planmyndigheder, entreprenører og store såvel som små bygherrer om at sikre de arkæologiske interesser, som kan blive berørt

post-49

Vores viden

I ROMUs dækningsområde Roskilde, Frederikssund og Lejre Kommune har vi en lang række enestående spor fra vores fortid af national og international betydning. Eksempelvis kongehaller og skibsætning i Lejre, den underjordiske kirkeruin Skt. Laurentius i Roskilde samt enestående spor og unikke fund fra livet omkring Roskilde Fjord fra oldtid, middelalder og nutid.