ROMU SØGER MUSEUMSPRAKTIKANTER

Måske er det lige dig, der kan have glæde af de udviklende praktikforløb, museumsorganisationen ROMU nu tilbyder til efterårssemestret 2021.

ROMU har ti besøgssteder i tre kommuner omkring Roskilde Fjord, deriblandt Lützhøfts Købmandsgård. Foto: ROMU.

UDGANGSPUNKT

Er du dybt interesseret i historie og kulturarv? Har du lyst til at lære mere om at gøre seriøs viden tilgængelig for mange mennesker? Læser du på en videregående uddannelse, hvor du skal i praktik? Så er det måske lige dig, der kan have glæde af de udviklende praktikforløb, museumsorganisationen ROMU nu tilbyder til efterårssemestret 2021 

Museumsorganisationen ROMU har efter omstændighederne klaret sig godt igennem krisen med COVID-19. Efter genåbningen står forventningsfulde ansatte klar til at modtage besøgende med en stribe nyskabelser på ti forskellige lokaliteter i Roskilde, Frederikssund og Lejre kommuner.

I 2019 havde ROMU mere end 188.000 gæster ind og ud ad dørene – og ambitionerne er fortsat høje, når det gælder fremtiden som et af regionens fyrtårne for viden, kulturformidling og oplevelser med historie fra nutidens festivalkultur til oldtidens mytologi og magt.

Nu søger ROMU fem universitetspraktikanter, som på hver deres måde vil indgå i arbejdet og udviklingen i museumsorganisationen.

MULIGHEDER

De fem stillinger vil knytte sig til hver sit hovedområde i museumsorganisationen, hvor formålet i efterårssemesteret for hver af stillingerne vil være som følger:

  • Indgå i arbejdet med det innovative projekt ”museumshackere” for nye museumsbrugere på RAGNAROCK – museet for pop, rock og ungdomskultur.
  • Indgå i museumsorganisationens vidtforgrenede arbejde med og samarbejde om at forberede markeringen af Tour de France for Roskilde som startby i 2022.
  • Deltage i udviklingen af Roskilde Domkirke som international turistattraktion og kulturhistorisk besøgssted.
  • Indgå i arbejdet med at udvikle besøgsstedet Frederikssund Museum, Færgegården som folkeligt, åbent og tilgængeligt samlingspunkt.
  • Indgå i arbejdet med at udvikle museale besøgssteder i Lejre Kommune i samspil mellem natur, kultur og frivillighed.

Fælles for praktikstillingerne er, at de er på 30 timer om ugen med tiltrædelse 1. september 2021.

Hver universitetspraktikant får sin egen mentor blandt museets faste medarbejdere med løbende sparring, rådgivning og evaluering, som sikrer progression i forløbet. Praktikanten indgår i holdarbejde og projektforløb, hvor der i høj grad tilegnes viden gennem deltagelse, udvikling og samarbejde.

Der gives frihed til udarbejdelse af praktikrapport. Det er en forudsætning, at den studerende opnår merit på sit studie. Stillingerne er ulønnede, men ROMU yder tilskud til transport efter gældende regler.

KVALIFIKATIONER

For at kunne komme i betragtning til stillingerne, skal praktikanten være indskrevet på en relevant videregående uddannelse, hvori der indgår krav om eller mulighed for universitetspraktik. Erfaring fra museumsområdet er ikke en betingelse, men ROMU forventer en grundlæggende interesse for at gøre viden tilgængelig og nærværende for mange forskellige typer af borgere.

Til gengæld tilbyder ROMU et attraktivt og vedkommende miljø for at lære og at udvikle sig fagligt og menneskeligt. Gennem universitetspraktikken opnås dokumenterede færdigheder i at omsætte teori til praksis. Desuden opøves evnen til at indgå i professionelle samarbejder om produkter og projekter af høj kvalitet.

FORMALIA

Spørgsmål om stillingen kan rettes til koordinator for universitetspraktik, formidlings- og kommunikationschef Sidsel Risted Staun på telefon 29472535 eller mail sidselrs@romu.dk

Send gerne din ansøgning vedlagt CV til romu@romu.dk med ordet ”Museumspraktik” i emnefeltet senest onsdag den 9. juni 2021 kl. 12.00, gerne før. Ansøgningerne vurderes løbende.

ROMU er en selvejende, statsanerkendt museumsorganisation, som beskæftiger omkring 80 ansatte fordelt på godt 50 årsværk på ti forskellige besøgssteder i Roskilde, Frederikssund og Lejre kommuner. ROMU driver blandt andet Roskilde Museum, Lejre Museum, Frederikssund Museum, Færgegården, Lützhøfts Købmandsgård, domkirkemuseet, Tadre Mølle samt RAGNAROCK – museet for pop, rock og ungdomskultur.

Til top
X

post-49

Arkæologi

ROMU har det arkæologiske ansvar for Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner. Det betyder, at vi indenfor ansvarsområdets grænser samarbejder med planmyndigheder, entreprenører og store såvel som små bygherrer om at sikre de arkæologiske interesser, som kan blive berørt

post-49

Vores viden

I ROMUs dækningsområde Roskilde, Frederikssund og Lejre Kommune har vi en lang række enestående spor fra vores fortid af national og international betydning. Eksempelvis kongehaller og skibsætning i Lejre, den underjordiske kirkeruin Skt. Laurentius i Roskilde samt enestående spor og unikke fund fra livet omkring Roskilde Fjord fra oldtid, middelalder og nutid.