OM ROMU

Historien er din

– Museet er vi fælles om

ROMU udspringer af Roskilde Museum der blev etableret i 1929. I 2015 skiftede museet navn til ROMU, og består i dag af 10 museer  i Roskilde, Lejre og Frederikssund Kommuner. ROMU ønsker at være en markant aktør i kulturlivet i de tre kommuner og ROMU har ambition om at aktualisere viden om kulturarv og at gøre denne relevant og vedkommende i museumslovens ånd.

ROMU er et af 10 museer, der på landsplan er udpeget af Slots- og Kulturstyrelsen til at varetage tilsynet med landets fredede fortidsminder. Museet forestår tilsynet i det centrale og vestlige Sjælland.

ROMU arbejder tæt sammen med en lang række aktører og er åben for nye samarbejder. ROMU var i 2018 arbejdsplads for 70 årsværk fordelt på mere end 100 ansatte,

k

HISTORIEN ER DIN!

ROMU er et museum, der drives på et solidt fagligt fundament – og på en stor del lyst: Lyst til at udforske kulturarven, lyst til at sætte museets faglighed i spil på nye måder, lyst til at engagere flere og lyst til at give alle borgere mulighed for at få del i historien” 

VÆRDIGRUNDLAG

Læs ROMUs værdigrundlag, vedtægter, organisationsdiagram, årsberetning og strategiplan.

BESTYRELSE

Oversigt over medlemmer af ROMUs bestyrelse.

FORENINGER

Læs mere om de museumsforeninger der er tilknyttet ROMUs besøgssteder.

LEDIGE STILLINGER

Her finder du aktuelle stillingsopslag fra ROMU.

FIND MEDARBEJDERE

Find oversigt over og kontaktoplysninger på medarbejdere i ROMU.

VÆRDIGRUNDLAG

Et museum er ingen ufejlbarlig facitliste til kulturarven, ej heller noget altforklarende leksikon over fortidens hændelser. Et museum rummer et udsnit af den kollektive hukommelse og har derfor hukommelsens karakter. Museets samlinger er en blanding af nedarvet erindring, genfunden viden – og tilfældigheder. Den tilbyder ingen absolut sandhed, men udtrykker stadier i vores søgen efter det glemte og vores fortolkning af det genfundne. Et museum spejler derfor både fortiden og sin egen samtid og giver, på sine bedste dage, bidrag til at forstå hvorfor de, der kom før os, traf de valg de gjorde.

Museet er et produkt af demokratiet og civilsamfundet og vi er optagede af at bidrage til samfundet gennem vidensproduktion og formidling, der kan styrke borgernes muligheder for at navigere i egne liv. Det skal ske ved at kombinere vores kulturhistoriske udgangspunkt, vores samlinger og vores ansvarsområdes righoldige kulturarv med de emner og dagsordner, borgerne selv oplever har relevans i deres liv.

ROMU vil inden for sit ansvarsområde dokumentere den stedfundne og den stedfindende samfundsudvikling uden hensyn til de eventuelle moralske vinkler, nogen måtte lægge på denne udvikling og uden hensyn til en flygtig tidsånd.

ROMU efterlever ICOMs (International Council of Museums) museumsetiske regler og den til enhver tid gældende lovgivning – og i det hele taget være sig et samfundsansvar bevidst.

ROMUs BESTYRELSE

Udpeget af

Roskilde Byråd:

Formand for bestyrelsen
Joy Mogensen, Borgmester, Roskilde Kommune

Mogens Hallager
Karsten Lorentzen

Udpeget af

Lejre Kommunalbestyrelse:

Næstformand i bestyrelsen
Carsten Rasmussen, Borgmester Lejre Kommune

Flemming Damgaard Larsen

Udpeget af

Frederikssund Kommunalbestyrelse:

Næstformand i bestyrelsen
John Schmidt Andersen, Borgmester, Frederikssund Kommune

Kim Rockhill

Udpeget af rektoratet, RUC:

Ib Poulsen, Rektor, RUC

Udpeget af bestyrelsen:

Trine Bille, Professor, CBS
Carsten Fode, Advokat, Kromann Reumert

Udpeget af museumsforeningerne i Roskilde, Lejre og Frederikssund Kommune

C.C. Hansen

FORENINGER

Flere af ROMUs besøgssteder har tilknyttet venneforeninger som museet samarbejder med. Foreningerne har tilsammen mere end 1000 medlemmer, der på forskellig vis støtter op om vores museers arbejde og drift.

Tryk på billederne herunder og find mere information om din lokale museumsforening.

SAMARBEJDER

ROMU indgår i en lang række samarbejder, hvoraf mange er formaliserede. Derudover samarbejder museet med en bred vifte af både lokale, regionale og nationale aktører, både inden for museumsverdenen, kommuner og øvrige institutioner. Ligeledes samarbejder museet med de lokale støtteforeninger.

Herunder ses et udsnit af de mange samarbejdsrelationer ROMU indgår i. 

KULTURSTRØGET

Kulturstrøget snor sig ad kringlede hyggelige stier og gader midt i Roskilde by – fra Domkirken og Byens Hus i den ene ende, forbi Det Gule Palæ, Museet for Samtidskunst og Roskilde Museum hen til Roskilde Kloster og Biblioteket i den anden ende.

Kulturstrøget rummer både historiske perler, grønne oaser og moderne kunst og indgår gennem ovenstående kulturaktørers mange aktiviteter og events, som er en stor og aktiv del i livet i Roskilde bymidte.

Kulturstrøget er udviklet og drevet i samarbejde mellem ROMU, Roskilde Biblliotek, Roskilde Kloster, Museet for Samtidskunst, Kunsthuset Palæfløjen, Byens Hus samt Roskilde Domkirke.

Kulturstrøget samarbejder med bl.a. Roskilde Kommune, RUC og Roskilde Handelsforening i forbindelse med afvikling af årlige arrangementer og events.

BIMUS

BIMUS er et tæt samarbejde mellem ROMU og Roskilde Bibliotekerne, hvis formål det er at skabe nye kvalificerede kulturtilbud til borgerne i Roskilde.

ROMU og Roskilde Bibliotekerne rummer tilsammen mange forskellige fagligheder og begge institutioner har formidling tilfælles. Det giver en helt unik mulighed for gensidig læring og fælles projektudvikling.

Organisatorisk består BIMUS af en styregruppe, en mellemledergruppe, samt en række projektgrupper, defineret af medarbejderne selv. Udviklingsmidler fra Slots- og Kulturstyrelsen samt egenfinansiering har gjort det muligt at søsætte projekter, studieture, personalearrangementer, fælles grafisk identitet og sekretærbistand, der alt sammen har været med til at sikre en positiv udvikling.

Med BIMUS står Roskilde Bibliotekerne og ROMU som en stærk medspiller i udviklingen af lokalsamfundet. 

Vil du vide mere om BIMUS?
Så kontakt Naja Bjørn Nielsen på
najabn@roskilde.dk

Internationale
European Network of Rock and Pop Museums.
Rockheim (N)
Swedish Music Hall of Fame (S)
Icelandic Museum of Rock ’n’ Roll (IS)
Cité de la Musique (F) og
Victoria & Albert Museum (UK)
Forskningsnetværket Baltic and North Atlantic Pottery Research Group.

Nationale
VisitRoskilde
VisitLejre
VisitFrederikssund
VisitDenmark
Wonderful Copenhagen
Vikingebuen.
Københavns universitet
Århus universitet

Regionale
Museum Sydøstdanmark, Tidsskriftet Gefjon
Nationalpark Skjoldungernes Land
RUCMUS
Kulturmetropolen

Lokale
Roskilde Domkirke og Fonden til formidling af kulturarven Roskilde Domkirke
Tadre Mølles Venner
Lejre Museumsforening
De historiske foreninger i Frederikssund, Slangerup, Skibby og Jægerspris
Bådelaugene “Sommerflid” og “Arne og Jørgen – jollen”
J.F. Willumsens Museum
Naturværkstedet Fasangården
Frederikssund Bibliotekerne
Frederikssund Musikskole
Jægerspris Slot
Selsø Slot

M.fl…

LEDIGE STILLINGER

ROMU søger museumsinspektør til nyere tids kulturarv og formidling på Frederikssund Museum, Færgegården

Museumskoncernen ROMU søger en fagligt stærk medarbejder til at varetage stillingen som museumsinspektør inden for både nyere tids kulturarv og formidling. Stillingen er knyttet til museets besøgssted i Frederikssund Kommune med primær arbejdsplads på Frederikssund Museum, Færgegården.

Kan du sælge kultur? Salgskonsulent søges til RAGNAROCK

Kan du sælge kultur? Og skabe kø på Danmarks længste røde løber? Arbejdsområde: Med reference til museets kommercielle chef, skal du opsøge nye kunder og udvide samarbejdet med eksisterende. Dit kundesegment bliver især turistsektoren men også store og mellemstore...

UOPFORDREDE ANSØGNINGER

Uopfordrede ansøgninger vedr. studiepraktik og løntilskud sendes til de respektive afdelinger, indenfor hvis område, man ønsker at ansøge:

Kommunikationsafdelingen

Kommunikationsafdelingen

Kommunikationschef
Nikolaj Lindegaard Helms

nikolajlh@romu.dk
+45 46 31 65 24
+45 22 76 62 00

Formidlingsafdelingen

Formidlingsafdelingen

Formidlingschef
Sidsel Risted Staun

sidselrs@romu.dk
+45 46 31 65 19

Arkæologi

Arkæologi

Overinspektør, arkæologi
Ole Thirup Kastholm

olekast@romu.dk
+45 46 31 64 15

Øvrige ansøgninger

Øvrige ansøgninger

Job, praktik, fleksjob mv.

Vicedirektør
Iben Bækkelund Jagd

ibenjagd@romu.dk

SKRIV TIL ROMU
SIG HEJ!

Til top
post-1

BESØG RAGNAROCK

BEGIVENHED

Med musikken som omdrejningspunkt fortæller RAGNAROCK historien om ungdomskulturen fra 1950’erne og frem til nu. RAGNAROCK er et levende kulturhus med et ambitiøst eventprogram, en cafe, en spændende museumsshop og meget mere.

post-4209

Morgensang på Roskilde Museum: Vi synger vinteren ind

BEGIVENHED

Roskilde Museum er klar med endnu en sæson med masser af fællessang. Vi lægger ud med at få varmet de vinterkolde stemmer op d. 25. januar, hvor vi synger vinteren ind. Vi kan lige nå det før Kjørmes Knud kommer. Pianist Michael Lindberg fører de morgenfriske gennem et program med sæsonens bedste sange. Der er som altid mulighed for, at publikum kan vælge deres favoritter i løbet af arrangementet.

Hvem er ham Kjørmes Knud?
I 1916 skrev Jeppe Aakjær den kendte vintersang ”Sneflokke kommer vrimlende”. Sidste linje i sangen lyder: ”Og nu kom Kjørmes Knud”. Hvis du nogensinde har undret dig over, hvem ham Knud mon er, så skal du bare høre: Vinteren er lang og mørk. Før i tiden holdt man lysfest, når man var nået halvvejs igennem vinteren. Det gjorde man til Kyndelmisse d. 2. februar. Kyndelmisse er et fordansket navn for det latinske candalarum misa. Det betyder lysmesse. Lysmesse kaldte man også for kermesse efter det gamle ord for lys, kerte. På dansk blev kermesse til Kørmes eller Kjørmes. Og hvad så med ham Knud? Knud er kort for knude. Her henviser knude til den hårde frost, man før i tiden ofte oplevede midt på vinteren men også til, at halvdelen af vinteren var forbi. Kjørmes Knud betyder faktisk det samme som Kyndelmisse-knude. Det er navnet på dagen for den gamle lysfest, d. 2. februar, midt på vinteren, hvor sæsonen slår sin knude og hvor frosten har bidt sig fast.

Det er ikke til at forudse hvordan vejret arter sig for tiden, men museet serverer morgenbrød og varme drikke til at lune sig på. På grund af stor interesse for arrangementet må man i fællesskabets ånd forvente at dele sangbog med sin sidemand eller –kvinde. De, der selv har en højskolesangbog, opfordres til at medbringe den.

Tid, pris sted

25. januar kl. 9-11
Gratis, inkl. kaffe, te og morgenbrød
Sankt Ols Stræde 3

post-1022

Vægternissen Severin

BEGIVENHED

I perioden 25. november – 23. december 2017 kan du gå på nissejagt efter Vægternissen Severin i Sankt Laurentius krogede gange. Vægternissen Severin har arbejdet i Sankt Laurentius i mere end 500 år, faktisk lige siden tårnet blev bygget. Mens Roskilde sover, sørger Severin for god ro og orden. Ser han en brand, ringer han straks med den store klokke.

Før i tiden skulle Severin også synge klokken højt hver time hele natten, men i dag vil folk i Roskilde have deres nattesøvn, så nu nøjes han med at ringe med det lille timeur. Om dagen sidder Severin i tårnet og blunder i sin bløde lænestol, så han er frisk og ud-hvilet til nattens arbejde. Med mindre rotterne kommer og vækker ham!

Som alle andre nisser ser man kun sjældent Severin. Når der kommer mennesker i tårnet, gemmer han sig. Se om du kan finde Severins nissebo – og hvis du kigger godt efter, kan du måske også få et glimt af Severin? Se også, om du kan finde alle de rotter, som gemmer sig i tårnet. De har det nemlig også med at stikke af i en vældig fart, hvis der kommer mennesker!

Tid, pris, sted
25. november – 23. december. I museets åbningstid.
25 kr. Børn og unge under 18 år gratis
Sankt Laurentius, Stændertorvet, 4000 Roskilde


post-49

Arkæologi

ROMU har det arkæologiske ansvar for Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner. Det betyder, at vi indenfor ansvarsområdets grænser samarbejder med planmyndigheder, entreprenører og store såvel som små bygherrer om at sikre de arkæologiske interesser, som kan blive berørt

post-49

Vores viden

I ROMUs dækningsområde Roskilde, Frederikssund og Lejre Kommune har vi en lang række enestående spor fra vores fortid af national og international betydning. Eksempelvis kongehaller og skibsætning i Lejre, den underjordiske kirkeruin Skt. Laurentius i Roskilde samt enestående spor og unikke fund fra livet omkring Roskilde Fjord fra oldtid, middelalder og nutid.