Kom tæt på din historie

UNDERVISNING

KONTAKT SKOLETJENESTEN

Man-fre: 09:00 – 15:00.
+45 51 70 70 71
booking@romu.dk

COVID-19-FORHOLDSREGLER I FORBINDELSE MED UNDERVISNING PÅ ROMU:

ROMU tilbyder et reduceret antal undervisningsforløb på de forskellige besøgssteder – se mere her romu.dk/undervisning

Vi følger myndighedernes retningslinjer for forebyggelse af smittespredning. Lærere og elever skal vaske/spritte hænder før og efter undervisning på museet. Museets formidlere har håndsprit med rundt på museet. Derudover skal afstandskravet på 2 meter mellem museets formidlere og eleverne respekteres.

Indgår der værkstedsaktiviteter i undervisningsforløbet medbringer eleverne penalhus med tuscher, blyanter, farveblyanter og saks. Stiller museet materialer til rådighed sørger vi for at disse bliver rengjort mellem hvert besøg eller at de sættes i karantæne i 72 timer inden de på ny kan bruges.

For undervisning i Roskilde Domkirke overholder vi adgangsbegrænsning til de enkelte kapeller. Det betyder at vi højst kan tage grupper af 20 personer med rundt i Domkirken. Er klassen flere end 20 elever bliver I delt i to hold.

Der kan være en gruppe ad gangen i udstillingerne. Hvis I ønsker at booke et undervisningsforløb eller selv ønsker at inddrage museets udstillinger i undervisningen skal I henvende jer til museets bookingafdeling tlf. 51 70 70 71. Besøger I selv museet i forbindelse med undervisningen er det lærerens ansvar at sikre, at eleverne overholder retningslinjer for god hygiejne og holder afstand til museets øvrige gæster.

Undervisningsforløbene er tilpasset og tilpasses, så de lever op til de aktuelle forholdsregler.

AL UNDERVISNING SKAL BOOKES PÅ FORHÅND – SE BOOKINGINFO HERUNDER

OM UNDERVISNING

Et undervisningsforløb på ROMUs museer bygger på historiske viden som museet har opbygget, og handler om menneskets liv fra oldtid til nutid. Det er en viden, vi deler med dig gennem dialogbaserede og aktivt inddragende undervisningsforløb.

Vores undervisere tager afsæt i elevernes egen dagligdag og i deres tanker og refleksioner om fortid, nutid og fremtid.

Vi tilbyder at:

  • eleverne bliver klogere på fortiden og på det liv, de lever i dag.
  • indholdet i vores undervisningsforløb matcher De nye Fælles Mål.
  • vi matcher læringsmål ved at indarbejde kompetenceområder og fagkanon i vores forløb.
  • vi forholde os til, at der findes mange måder at lære på.
  • arbejde bevidst med forskellige pædagogiske metoder.
  • formidle viden om, hvad ting betyder. Museet har originale genstande fra alle tider og forskningsbaseret viden om dem
  • læringsrum, hvor du kan være fælles med eleverne på en anden måde end i hverdagen

Info vedr. aftale om gratis undervisning i Roskilde, Lejre og Frederikssund

I henhold til aftale mellem Roskilde Kommune og ROMU tilbydes folkeskoler i Roskilde Kommune gratis undervisning tirsdag til torsdag i tidsrummet kl. 09:00 -14:00 på ROMUs besøgssteder; Roskilde Museum, RAGNAROCK, Domkirkemuseet, Sankt Laurentius, Lützhøfts Købmandsgård samt Lejre Museum.

Endvidere tilbydes folkeskoler i Roskilde Kommune gratis undervisning på Tadre Mølle tirsdage og onsdage i sæsonen. 

I henhold til aftale mellem Lejre Kommune og ROMU tilbydes folkeskoler i Lejre Kommune gratis undervisning tirsdag til torsdag i tidsrummet kl. 09:00 – 14:00, på ROMUs besøgssteder; Roskilde Museum, Lejre Museum, Frederikssund Museum, RAGNAROCK, Domkirkemuseet, Sankt Laurentius samt Lützhøfts Købmandsgård.

Endvidere tilbydes folkeskoler i Lejre Kommune gratis undervisning på Tadre Mølle tirsdage og onsdage i sæsonen.

I henhold til aftale mellem Frederikssund Kommune og ROMU tilbydes folkeskoler i Frederikssund Kommune gratis undervisning mandag til torsdag i tidsrummet kl.09:00 -14:00, på ROMUs besøgssteder; Roskilde Museum, Lejre Museum, Frederikssund Museum, RAGNAROCK, Sankt Laurentius, Domkirkemuseet samt Lützhøfts Købmandsgård. 

Endvidere tilbydes folkeskoler i Frederikssund Kommune gratis undervisning på Tadre Mølle tirsdage og onsdage i sæsonen.

Har du spørgsmål?

Vedr. ROMUs skoletjenestes arbejde og undervisningstilbud?

Så er du velkommen til at kontakte museets skoletjenesteansvarlig:

Museumsinspektør Louise Dahl Christensen
+45 46 31 65 11
louised@romu.dk

TIlbud

UNDERVISNING PÅ MUSEERNE

ROSKILDE MUSEUM OG SANKT LAURENTIUS

Roskilde Museum fortæller den spændende historie om en af Danmarks vigtigste middelalderbyer og om omegnens historie helt tilbage fra oldtiden og frem til igår. Et besøg i Sankt Laurentius er en enestående mulighed for at komme helt tæt på den tidlige middelalders kirkebyggeri i Danmark. Museet består af et kirketårn samt en underjordisk kirkeruin skjult 2 meter under Stændertorvet – midt i Roskilde centrum.

Se undervisningsforløb her

LEJRE MUSEUM

Lejre Museum fortæller historien områdets  store betydning i jernalderens og vikingetiden omkring år 500-1000. Museets undervisningsforløb tager alle udgangspunkt i denne historie samt i det arkæologiske arbejde der ligger til grund for den viden vi har om områdets historie.

Se undervisningsforløb her

RAGNAROCK

RAGNAROCK fortæller historien om den første ungdomsgeneration, der selvbevidst og visionært skaber en ny ungdomskultur. En ungdomskultur der sætter dagsordenen, og som kommunikerer globalt på tværs af geografiske og sociale grænser gennem rockmusikken.

Se undervisningsforløb her

FREDERIKSSUND MUSEUM, FÆRGEGÅRDEN

Museet fortæller byen, omegnens og Roskilde Fjords historie fra oldtid og frem til i dag.

Med moderne udstillinger og et smukt naturområde er museet det perfekte sted for dig, der vil lærer områdets og særlig fjordens spændende historie at kende. 

Se undervisningsforløb her

LÜTZHØFTS KØBMANDSGÅRD OG HÅNDVÆRKSMUSEUM

Købmandsgårdens Brdr. Lützhøfts Eftf. blev grundlagt i 1892 og drevet frem til 1979 som privatejet købmandsbutik. Siden 1982 har købmandsgården fungeret som museum for købmandshandel og købmandsliv, og fremstår i dag som butikken så ud i 1920´erne.

Se undervisningsforløb her

ROSKILDE DOMKIRKE

Et besøg i Roskilde Domkirke er en fortælling om de sidste 1000 år. Fra den første trækirke på stedet til den store UNESCO-beskyttede middelalderkatedral, vi alle kender i dag. 

Se undervisningsforløb her

HISTORIEN UD TIL DIG

Kom tæt på din historie og inddrag lokalhistorien i undervisningen. Med museets digitale undervisningsaktiviteter kan du lade eleverne arbejde med museets fortællinger både hjemme og på sigt i klasselokalet.

Museet rummer utrolige fortællinger, originale genstande og lærerige og sjove aktiviteter, som vi gerne vil stille til rådighed for dig og dine elever.

Eleverne kan arbejde med historierne og opgaverne hjemme og i skolen. Aktiviteterne kan indgå i undervisningen i dansk, historie, kristendomskundskab og billedkunst, ligesom de kan bruges som en del af forberedelse før et museumsbesøg.

Museets digitale undervisningsaktiviteter bygger på den historiske viden, som museet har opbygget og handler om menneskets liv fra oldtid til nutid. Det er en viden vi deler med dig.

Vi tilbyder at:

  • Eleverne bliver klogere på fortiden og på det liv de lever i dag.
  • Eleverne får mulighed for faglig fordybelse.
  • Eleverne får mulighed for at deltage som medundersøgere af museets genstande og fortællinger.

Aktiviteterne understøtter fælles mål.

BARNDOM FØR OG NU

Målgruppe: 0.-5. klasse
Fælles mål: Aktiviteten understøtter fælles mål for Børnehaveklassen, historie og idræt.

OM AKTIVITETEN

Arbejder I med barndom før og nu eller sætter I fokus på gamle lege, så inddrag historien om den kendte børneleg ”Tampen brænder” i undervisningen.

I materialet giver vi bud på, hvordan I kan arbejde med historien. I kan naturligvis lege ”Tampen brænder”, men der er også forslag til, at eleverne kan undersøge, hvordan det var at være barn tidligere fx ved hjælp af interview.

MUSEUMSMYSTERIET

Målgruppe: 3.-6. klasse
Fælles mål: Aktiviteten understøttet fælles mål i historie.

OM UNDERVISNINGSAKTIVITETEN

Prøv en sjov, lærerig og anderledes byvandring.
Arbejder I med Middelalderen er der her rig lejlighed til at komme ud af klasselokalet og undersøge Roskildes historie på en sjov og spændende måde.

Spillet findes på app’en Useeum, som er gratis. Se vejledning i, hvordan du henter spillet her.

Husk at skattejægere og detektiver også skal følge myndighedernes anvisninger om at holde afstand til hinanden.

ER LEJRE KONGERIGETS VUGGE?

Målgruppe: 3.-6. klasse
Fag: Historie
Varighed: 2-6 lektioner

OM UNDERVISNINGSAKTIVITETEN

I samarbejde med Clio har ROMU udviklet et nyt læringsmateriale om Lejres sagnkonger og deres plads i Danmarkshistorien. I rollen som historiedetektiver skal eleverne undersøge, hvorfor sagnkongerne er blevet skrevet ind og ud af historien.

Undervisningsforløbet ligger på Clios historieportal og kan frit benyttes af alle skoler. Følg linket og fortsæt uden log ind.

Blog

NYHEDER

Til top
X

post-49

Arkæologi

ROMU har det arkæologiske ansvar for Roskilde, Lejre og Frederikssund kommuner. Det betyder, at vi indenfor ansvarsområdets grænser samarbejder med planmyndigheder, entreprenører og store såvel som små bygherrer om at sikre de arkæologiske interesser, som kan blive berørt

post-49

Vores viden

I ROMUs dækningsområde Roskilde, Frederikssund og Lejre Kommune har vi en lang række enestående spor fra vores fortid af national og international betydning. Eksempelvis kongehaller og skibsætning i Lejre, den underjordiske kirkeruin Skt. Laurentius i Roskilde samt enestående spor og unikke fund fra livet omkring Roskilde Fjord fra oldtid, middelalder og nutid.